Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Období realizace

7/2008 – 12/2014

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 336 467 204,50 Kč
Příspěvek ze Strukturálních fondů: 285 997 123,82 Kč (85 %)
Státní rozpočet: 50 470 080,68 Kč (15 %) 

Stručný obsah projektu

Realizací projektu dojde k vytvoření teoretického i technického zázemí pro tvorbu celonárodně uznávaných metodik. Jednotlivé metodické okruhy budou přednostně řešeny k kroměřížském zámku a zahradách – Květné a Podzámecké zahradě.

Projekt tak přinese památce novou metodicko-odborně-edukativní náplň (vyšší přidanou hodnotu). Výstupy projektu jsou určeny pro širokou laickou i odbornou veřejnost v oblasti zahradní kultury.
Nositelem projektu je Národní památkový ústav.

Klíčové aktivity

Metodické – tvorba metodik, poradenství pro majitele a správce historických zahrad
Odborné - studium a prezentace sbírek (badatelka, odborná studovna atd.)
Edukační – vzdělávání a prezentace metodických poznatků

Cíl projekt

Hlavním cílem projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži je zvýšení využití potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb vytvořením národního centra pro zpracování metodik ve vztahu památkám zahradní architektury v ČR.

Obecným cílem je zvýšení všeobecné vzdělanosti a kultivovanosti všech cílových skupin v oblasti zahradní kultury, zvýšení počtu kvalifikovaných osob zabývající se zahradní architekturou po stránce teoretické i praktické, vytvoření podmínek pro dlouhodobou partnerskou spolupráci oblasti dané problematiky v rámci celé ČR. Hlavním cílem projektu však zůstává tvorba metodik pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v ČR a jejich následná prezentace široké veřejnosti.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory

Projekt Národního centra zahradní kultury je v souladu s globálním cílem IOP 5.1 v oblasti využití potencionálu kulturního dědictví kulturních potřeb.

Žadatel

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž

Partner

  • Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž
  • Spolupracující subjekty
  • Město Kroměříž
  • Klub Unesco Kroměříž
  • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  • Multifunkční centrum zámek Lednice
  • Terra didactica
  • Zlínský kraj
  • Místo realizace
  • Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Více informací o projektu získáte zde.