Sportovní hry senioru - Kroměříž 2012

Období realizace

6/2012 - 7/2012

Program

CITIZENSHIP EACEA
Akce 1 - Aktivní občané pro Evropu
Opatření 1.1 - Setkávání občanů v rámci partnerských měst

Financování projektu

přiznané dotační prostředky (grant) ve výši 21 000 EUR

Cílem projektu je uspořádat setkání senioru města Kroměříže a oficiálních partnerských měst prostřednictvím společných sportovních a společenských aktivit. Inspiraci k uspořádání této akce našlo město Kroměříž před několika lety v partnerském městě Nitra.

V roce 2009 se senioři z Kroměříže zúčastnili v rámci přátelských setkání tamní Sportovní olympiády senioru. Dojmy z tohoto příjemně a užitečně stráveného dne byly natolik silné, že vedly až k rozhodnutí uspořádat podobnou akci i v Kroměříži.

V roce 2011 se tedy město Kroměříž rozhodlo podat žádost do programu "Evropa pro občany" se záměrem uspořádat setkání aktivních senioru ze všech spřátelených měst: Chateaudun (Francie), Nitra (Slovensko), Krems an der Donau (Rakousko), Piekary Slaskie (Polsko) a Ramnicu Valcea (Rumunsko). Pro realizaci si tvůrci žádosti o dotační prostředky vybrali rok 2012, který byl v EU vyhlášen rokem aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. V projektu samotném pak bylo naplánováno dvoudenní setkání, jehož součástí budou sportovní hry v různých disciplínách, společná beseda s prezentací aktivit kroměřížských seniorů, poznávání kultury a památek Kroměříže.

Samotná akce se nakonec uskutečnila jako třídenní setkání (od 2. 7. 2012 do 4. 7. 2012) za účasti více než 150 seniorů z těchto partnerských měst:

  • Chateaudun (Francie)
  • Nitra (Slovensko)
  • Piekary Slaskie (Polsko)
  • Hlavní cíl projektu

Setkání senioru partnerských měst prostřednictvím aktivní účasti na sportovních hrách v Kroměříži, vedoucí ke sdílení zkušeností a názoru

Vedlejší cíle

  • Podpora sdružování evropských občanů, sdílení společných hodnot
  • Navázání spolupráce konkrétních seniorských organizací z partnerských měst
  • Představení místních podmínek senioru, kultury a historie města Kroměříže občanům z partnerských měst
  • Podpora aktivního stárnutí občanů partnerských měst a postupné odstraňování mezigeneračních bariér
  • Zprostředkování aktuálních potřeb seniorů zúčastněných partnerských měst veřejnosti
  • Všechna zúčastněná partnerská města byla zapojena formou aktivní účasti na setkání, tj. na sportovních hrách a doprovodném programu. Pověřené osoby partnerů spolupracovali po celou dobu příprav i realizace s oranizátory celé akce a aktivně se zapojovali jako zprostředkovatelé do navazování kontaktů a spolupráce mezi organizacemi seniorů ze všech zúčastněných měst.