Strategie rozvoje cestovního ruchu Ružomberok – Kroměříž, podpora využití památek UNESCO

Období realizace

10/2009 - 11/2010

Financování projektu

Celkový rozpočet: 97 040 Euro (100 %)

Rozpočet žadatele (města Ružomberku):
EU: 32 305,95 Euro (85 %)
SR: 3 800,70 Euro (10 %)
Vlastní zdroje: 1 900,35 Euro (5%)

Rozpočet partnera (města Kroměříže):
EU: 50 178,05 (85 %)
SR: 2 951,65  (5 %)
Vlastní zdroje: 5 903,3 (10 %)

Stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení počtu návštěvníků v obou turisticky zajímavých územích se zaměřením na partnerský přeshraniční region.

V obou městech budou zpracovány strategie cestovního ruchu, které po vyhodnocení současného stavu a definování možností jednotlivých regionů opírající se o koncepční dokumenty, záměry samospráv a místní podmínky, by měly určovat společný postup obou partnerů na dosažení hlavního cíle – zvýšení počtu návštěvníků.
Dále budou vytvořeny propagační materiály obou partnerů, dojde k vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu.

Projekt je podpořen z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013.