Podpora a motivace zaměstnavatelů ve ZK a MK v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.4.04/76.00273

Období realizace

1. 3. 2012 – 31. 12. 2013

Financování projektu

Celková podpora z veřejných prostředků: 5 675 624,80 Kč
Příspěvek ze Strukturálních fondů: 4 824 281,08 Kč
Příspěvek z národních veřejných zdrojů: 851 343,72 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.

Stručný obsah projektu

Realizátorem projektu je Euroface Consulting s.r.o., regionální vzdělávací a poradenská společnost, která má úzké vazby na cílovou skupinu Zlínského a Moravskoslezského kraje a zkušenosti s řešením tématu rovných příležitostí. Partnery projektu jsou Sedukon, o.p.s., město Kroměříž a Knihovna Kroměřížska. Nadregionální projekt je realizován na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.

Cílová skupina

 • 7 zaměstnavatelů - podniků ze Zlínského a Moravskoslezského kraje
 • 14 zaměstnanců - personalistů/manažerů/vedoucích pracovníků zapojených podniků

Cílů projekt dosáhne prostřednictvím klíčových aktivit:

 • Genderový audit v zapojených firmách
 • Genderová optimalizace podnikových systémů RLZ
 • Školení v genderové problematice pro personalisty/management zapojených firem - přínosy uplatňování
 • RP a slaďování, transfer přínosů, příklady dobré praxe pro zaměstnavatele
 • E-learning
 • Jak vytvořit genderově příznivou firmu
 • Publicita projektu

Genderový audit a genderovou optimalizaci podnikových rozvoj RLZ dodá a e - learningovou oporu vyrobí (programování vč. grafiky) externí dodavatelé vybraní na základě výběrových řízení.

Díky realizaci projektu využije opatření zavedených v důsledku genderového auditu min. 10 % zaměstnanců zapojených podniků, což jim umožní lépe slaďovat pracovní a rodinný život (vytvoření 16 flexibilních pracovních míst, skladby benefitů, apod.). Dojde ke snížení fluktuace zaměstnanců a zvýšení jejich loajality a motivace, zvýšení zaměstnanosti ve Zlínském a Moravskoslezském kraji; zapojené firmy budou příkladem dobré praxe pro ostatní firmy ve těchto krajích.

Předpokládaná délka projektu je 22 měsíců.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Partneři

 • Město Kroměříž
 • Sedukon o. p. s.
 • Knihovna Kroměřížska

Více informací o projektu.