Vzdělávání lektorů Českého červeného kříže Kroměříž

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.03/03.0006

Období realizace

2/2012 – 1/2014

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 881 982,64 Kč (100 %)
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 2 449 685,24 Kč (85 %)
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 432 297,40 Kč (15 %)

Stručný obsah projektu

Projekt si klade za cíl zajistit vzdělávání lektorů první pomoci. Účelem je zvýšení odborných znalostí a lektorských dovedností lektorů ČČK. Na úvod se projektový tým vzdělá v oblastech potřebných pro efektivní tvorbu jednotlivých modulů.

V rámci projektu vznikne 5 samostatných modulů:

  • První pomoc pro lektory 1
  • První pomoc pro lektory 2
  • Metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou dospělí
  • Metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou handicapovaní
  • E-learningový kurz – základy práce lektora první pomoci

Tyto moduly budou pilotně otestovány a po zapracování zpětné vazby bude publikována dokumentace a budou proškoleny první skupiny lektorů ve všech modulech.

Pro projekt bude vybavena učebna, bude pořízena výpočetní technika a řešeno zpřístupnění e-learningu prostřednictvím www.

Partneři projektu

  • Město Kroměříž
  • Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
  • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

E-learningový kurz "Základy práce lektora první pomoci" byl již ukončen.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.