Výukové středisko aplikací otevřeného a svobodného software

Výukové středisko aplikací otevřeného a svobodného software (VSAOSS) je dvouletý grantový projekt vytvořený Gymnáziem Kroměříž a  financovaný z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky.

Partneři

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Fakulta technologická
  • Město Kroměříž.

Záměrem projektu je seznámit uživatele se softwarem vyvinutým primárně pro Linux a následně uzpůsobeným také pro jiné operační systémy (Windows). Rostoucí obliba tohoto softwaru je způsobena zejména nulovými pořizovacími náklady, možností častých aktualizací a dobrou kvalitou.

Právě multiplatformita činí z uvedených aplikací silný nástroj užitečný hlavně pro uživatele, kteří se rozhodnou následně přejít na Linux, ale i pro ty, kteří zůstanou u svého dosavadního operačního systému.

Cíle projektu

  • přispět ke zkvalitnění vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách našeho regionu
  • poskytnout sérii počítačových kurzů pro širokou veřejnost. Všechna školení budou pro účastníky bezplatná.

Více informací na stránkách projektu.