Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok – Kroměříž

Období realizace projektu

9/2013 - 8/2014

Operační program

Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013

Financování projektu 

Celkový rozpočet 47 330,- Euro

Rozpočet žadatele - město Ružomberok:
EU 85% - 14 730,50 Euro
SR 10% - 1 735,-  Euro
Vlastní zdoje 5% - 866,50 Euro

Rozpočet partnera - město Kroměříž:
EU 85% - 25 500,- Euro
SR 5% - 1 500,- Euro
Vlastní zdroje 10% - 3 000,- Euro

Stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit využívání památek UNESCO na území měst Ružomberku a Kroměříže prostřednictvím vybudování a vybavení informačních center pro informovanost návštěvníků o přírodních a kulturních hodnotách partnerských regionů, pokračovat ve spolupráci v oblasti společné propagace a péče o kulturní dědictví, zvýšení počtu návštěvníků a kvality informací se zaměřením na partnerský přeshraniční region.

Specifické cíle

  • Vybavení informačního střediska ve Vlkolínci - zlepšení informovanosti turistů.
  • Vybavení nově zřízeného IC v Kroměříži - zlepšení informovanosti turistů.
  • Podpoření prezentace lokalit UNESCO - Vlkolínec, Kroměříž vydáním společných informačních materiálů
  • Vypracování programu spolupráce IC Rožumberok - Vlkolínec - Kroměříž v oblasti vzdělávání a společné prezentace.