Partnerství

Partnerství - termín, který je v souvislosti s přípravou a realizací rozvojových projektů hodně frekventovaný, spočívá ve vzájemné spolupráci různorodých složek veřejné správy, soukromého, neziskového i vzdělávacího sektoru. Projekt společně vytvářejí, koordinují, organizačně a administrativně zajišťují, nebo určitou část projektu sami realizují, monitorují a vyhodnocují, zda je cíl projektu naplňován. Bez těchto činností by nebylo možné zajistit řádné fungování a naplňování cíle projektu, proto je spoluúčast všech partnerů na projektu podstatná a nezastupitelná. 
Představujeme Vám tedy projekty v nichž město Kroměříž figuruje jako partner.

Probíhající projekty