Žádost o pronájem startovacího bytu

Město Kroměříž je vlastníkem startovacích bytů v domech na ulici Havlíčkova 505/1 v Kroměříži. Účelem startovacích bytů je podpořit mladé občany zahajující samostatný život.

Startovací bydlení je určeno jak k bydlení jednotlivců, rodin s dětmi, tak i registrovaných partnerů a nesezdaných párů s počtem osob, který je přiměřený velikosti bytu, tj. maximálně pro 4 osoby u bytů s dispozičním řešením 1 + kk a pro 5 osob u bytů velikosti 2 + kk (dále jen „typ bytu“). Byty velikosti 2 + kk jsou určeny výhradně žadatelům, kteří mají ve své péči alespoň jedno nezletilé dítě.

Žadatelem může být osoba: 

 • která je občanem ČR nebo má povolení k trvalému pobytu na území ČR,
 • ve věku 18 let až 35 let včetně (ke dni podání žádosti o přidělení bytu), 
 • jejíž čistý měsíční příjem jakožto jednotlivce dosahuje 0,5 až 1,2 násobek průměrné hrubé mzdy, v případě spolužadatelů, pokud společný čistý příjem dosahuje minimálně 0,7 násobek a maximálně 1,5 násobek průměrné hrubé mzdy, v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to k datu podání žádosti, 
 • která nevlastní žádnou nemovitost určenou k bydlení, tzn. nevlastní byt, dům ani podíl v bytovém družstvu, chatu nebo dům bez čísla popisného,
 • která není dlužníkem vůči městu Kroměříž ani jeho zřízeným organizacím,
 • která není v insolvenčním nebo exekučním řízení.

Co k tomu potřebuji?

Žádost musí být podána osobně nebo písemně na formuláři „Žádost o pronájem startovacího bytu ve vlastnictví města Kroměříže“, který byl vydán Městským úřadem Kroměříž, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost může podat osoba starší 18 let.

Kontaktní osoby

 1. S

  Mgr. Vratislav Snídal, MPA

  sociální pracovník na úseku bytového hospodářství