Žádost o byt ve vlastnictví města Kroměříže

Město Kroměříž je vlastníkem bytů v domech na ulici Kotojedská 1011 a 1012, Nitranská 4265.

Dále jsou to byty v domech pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na ulici Lutopecká 1410 a 1411, kde žadatel musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., dle níž byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů.

Co k tomu potřebuji?

Žádost musí být podána osobně nebo písemně na formuláři „Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města Kroměříže“, který byl vydán Městským úřadem Kroměříž, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost může podat osoba starší 18 let.

Formuláře ke stažení

Kontaktní osoby

  1. S

    Mgr. Vratislav Snídal, MPA

    sociální pracovník na úseku bytového hospodářství