Střední zdravotnická škola Kroměříž

Albertova 4261, 767 26 Kroměříž

573 339 576

573 338 353

sekretariat@szskm.cz

Branch Image

Zřizovatelem školy je Zlínský kraj.

Absolventům základní školy nabízí Střední zdravotnická škola dva čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou - obor zdravotnický asistent a sociální činnost.

Zájemcům o další vzdělávání škola nabízí kvalifikační a rekvalifikační kurzy a vzdělávací semináře.