Arcibiskupské gymnázium

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

573 501 111

573 342 543

ag@agkm.cz

Branch Image

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je církevní škola, zařazená do sítě škol MŠMT. 

Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké. Škola působí jako čtyřleté a šestileté gymnázium, mohou se tedy hlásit žáci, kteří v daném školním roce končí 7. respektive 9. ročník ZŠ.

Škola přijímá studenty věřící i nevěřící z celé České republiky. Umožňujeme ubytování i celodenní stravování přímo v areálu školy. Učební plány se liší od jiných gymnázií v povinné výuce náboženské výchovy (po celou dobu studia 1-2 hod. týdně) a v možnosti studia latiny. Na rozdíl od státních škol však nabízíme výchovu v křesťanském duchu (mimo jiné možnost účasti na mši svaté ve školní kapli).

Jde gymnázium se všeobecným zaměřením. Cílem školy je příprava studentů pro všechny typy vysokých škol. 

Žáci po dobu studia studují povinně 2 cizí jazyky (angličtinu a němčinu nebo francouzštinu). Anglickou konverzaci vyučují zahraniční lektoři. Ve škole se nachází školní knihovna s několika tisíci svazky (encyklopedie, naučné slovníky, odborná literatura, školní četba, časopisy atd.). Studenti školy se mohou zapojit do různých zájmových kroužků (pěvecký sbor AVE, volejbal, basketbal, tenis, baseball, sebeobrana, aerobic aj.). Ve volném čase mají přístup do školní posilovny, tělocvičny, do multimediální počítačové učebny (přístup do sítě Internet pevnou linkou), na tenisový kurt, volejbalové hřiště - vše je přímo v areálu školy. Každoročně několik studentů studuje 1 rok v některé katolické škole v USA případně na zdokonalení německého jazyka v SRN (zpravidla šesti týdenní pobyty).

V posledních dvou ročnících se studenti mohou v seminářích zaměřit na předměty, které by chtěli studovat na VŠ. Ve třetím ročníku jsou dva povinně volitelné semináře, ve čtvrtém tři. V seminářích se studenti připravují na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.