Gymnázium Kroměříž

Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž

577 544 813

gymkrom@gymkrom.cz

Branch Image

Kroměřížské gymnázium je první českou střední školou v Kroměříži (vyučování začalo 16. září 1882), po řadě reformních změn se škole v roce 1968 vrátil tradiční název Gymnázium Kroměříž, v roce 1993 bylo obnoveno osmileté studium. V současné době školu navštěvuje téměř 600 žáků ve 20 třídách.

Historická školní budova z roku 1890 je uvnitř protkána počítačovou sítí, posluchárny i laboratoře přírodovědných předmětů stejně jako učebny pro výuku cizích jazyků jsou vybaveny digitální didaktickou technikou.

Prvořadým úkolem školy je příprava pro studium na vysokých školách všech směrů.

Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je téměř stoprocentní a mnozí jsou přijati na více VŠ.

Mezi žáky školy jsou také medailisté ústředních kol předmětových olympiád, Středoškolské odborné činnosti, Amavetu a obdobných soutěží.

Zahraniční poznávací exkurze směřují do Německa, Rakouska, Francie, Polska, Ruska, pobyt s výukou anglického jazyka do Velké Británie. Škola spolupracuje s partnerskými školami v Rakousku, Německu, na Slovensku a v Lotyšsku. Tradicí se již stal turistický kurz v Chorvatsku a výběrový lyžařský kurz v Rakousku.

V zájmových kroužcích, sportovních turnajích a pěveckém sboru rozvíjejí žáci své mimoškolní zájmy a nadání.