Konzervatoř P. J. Vejvanovského

Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž

573 339 501

602 732 761

4mrwiei

konzervator@konzkm.cz

Branch Image

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž poskytuje střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba a Zpěv.

Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku.