Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

573 504 511

573 504 555

skola@hskm.cz

Branch Image

Zřizovatelem Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je Zlínský kraj.

Byla vytvořena sloučením několika škol a školských zařízení.

V současnosti zde studuje asi 1000 žáků. Škola má 280 zaměstnanců.

Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit včetně zahraničních projektů a stáží a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání.

Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje se svými absolventy i s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám.

Dále škola zajišťuje široké veřejnosti různé služby, jako je ubytování, stravování a prodej svých produktů.