Kontakt na Městský úřad Kroměříž

© Město Kroměříž
Pilařova 7/1
767 01 Kroměříž
Telefon:

573 339 501, 602 732 761

Datová schránka:

4mrwiei

 

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž poskytuje střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba a Zpěv.

Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku.