Vyhláška města Kroměříž č. 5/2000 kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kroměříže č. 6/1992 o městské policii

25.05.2000

VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 5/2000, kterou se ruší čl. 7 vyhlášky Města Kroměříž č. 6/1992, o Městské policii v Kroměříži a vyhlášky Města Kroměříž č. 27/1993 a 33/1994, kterými se doplňuje vyhláška Města Kroměříž č. 6/1992.

Městské zastupitelstvo v Kroměříži schválilo dne 25.5.2000 podle ustanovení § 14 odst. 1 písm.i), § 16 a § 36 odst.1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl.1

Ruší se :

a) čl. 7 vyhlášky Města Kroměříž č. 6/1992 o Městské policii v Kroměříži (stejnokroj strážníků),

b) vyhláška Města Kroměříž č. 27/1993, kterou se doplňuje vyhláška Města Kroměříž č. 6/1992,

c) vyhláška Města Kroměříž č. 33/1994, kterou se doplňuje vyhláška Města Kroměříž č. 6/1992. Čl.2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jejího vyhlášení.

 

Mgr. Petr Sedláček starosta Města Kroměříže

 

MUDr. Olga Sehnalová zástupkyně starosty Města Kroměříže