Kroměříž

Dopravní studie č. 4/2022 K rybníku Vážany

Územní studie v lokalitě Pod Barborkou

Územní studie sídelní zeleně města Kroměříž

Územní studie „Kojetínská – jih, Miňůvky“

Územní studie Administrativně obchodní centrum, Jožky Silného, Kroměříž

Územní studie výstavby rodinných domků ul. K. Čapka Kroměříž

Územní studie v lokalitě Za Květnou zahradou

Územní studie Rodinné domy v lokalitě Záhony v lese

Územní studie Rodinné domy Postoupky – Hradisko u železnice – lokalita P3

Územní studie Rodinné domy Kroměříž, lokalita Horní Zahrady

Územní studie Rodinné domy Kamence Těšnovice

Územní studie Rodinné domy Bílany západ Chladiště

Územní studie lokality Pekelce 2

Ukončení možnosti využití Územní studie lokality Pekelce 2, Kroměříž

 07.10.2020

Městský úřad, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě prověření aktuálnosti využití území, ukončil možnost využití Územní studie lokality Pekelce 2, Kroměříž, ke dni 01. 10. 2020.

Územní studie Bytové domy Vážany

Ukončení možnosti využití

29. 5. 2017

Ukončení možnosti využití ke dni 23. května 2017 na základě žádosti ASAP Czech, s.r.o., zastupující pana Josefa Jarku ze dne 27. března 2017.

Územní studie lokalita Hanácká pole Kroměříž