ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení

Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž

573 314 389

604 733 017

573 343 400
nvtvnaj

skola@skolazzkromeriz.cz

Branch Image

Zřizovatel

Zlínský kraj

Škola je určena dětem hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení umístěném na území města Kroměříže.

Jejím hlavním účelem je poskytovat vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým a zdravotně oslabeným, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění v daném zdravotnickém zařízení.

Učební plány jsou individuální a variabilní v závislosti na délce hospitalizace. Rozsah výuky a zatížení dítěte konzultují pedagogové s ošetřujícími lékaři podle aktuálního zdravotního stavu.

Do MŠ jsou přijímány děti předškolního věku, do ZŠ děti plnící povinnou školní docházku .

Škola je školou malotřídního typu, v šesti třídách vyučujeme žáky všech ročníků a všech typů škol (ZŠ - 9 ročníků, ZŠ praktická (dříve ZvŠ) - 9 ročníků a PŠ - 10 ročníků). Mateřská škola má dvě oddělení, školní družina jedno oddělení.