Základní škola, Kroměříž, 1. Máje, příspěvková organizace

1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž

573 338 882

xi8xast

skola@zs1maje-km.cz 

Branch Image

Základní informace

Naše základní škola sídlí v krásné historické budově v centru města Kroměříže.

Výuka probíhá v moderních učebnách vybavených interaktivními IT prvky a multimediální počítačovou technikou. 

Praktické dovednosti si žáci upevňují v odborných pracovnách - učebna informatiky, keramická dílna, cvičná kuchyně, tělocvična a školní dílna.

Součástí školy je školní družina, která nabízí dětem pestrý program a velké množství volnočasových aktivit.

Škola uplatňuje aktuální metody výuky s využitím nejmodernější techniky ( iPady, SPHERO, Ozoboty ), klade důraz na kvalitní obsah výuky a výchovy dětí.

Nabízí výuku anglického a německého jazyka, plavecký výcvik, bruslení a mnoho zájmových technických a uměleckých kroužků.