Církevní základní škola

Velké náměstí 49/43, 767 01 Kroměříž

573 335 531

573 335 855

info@czs-km.cz

Branch Image

Organizace školy

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník, s právní subjektivitou. 

Škola pracuje v rekonstruované budově v historickém centru města, kde se v současné době nachází I. stupeň základní školy a školní družina.

Druhý stupeň má své prostory v budově Arcibiskupského gymnázia.

Křesťanská výchova je realizována v celém učebním plánu, duchovní hodnoty pomáhají rozvíjet každodenní ranní katecheze na I. stupni a úterní bohoslužby ve farním chrámu.

Učí se podle vzdělávacího programu "Naše cesta".

Na škole pracuje řada kroužků – taneční, dramatický, informatiky, hry na flétnu , šachový, sportovních her a paličkování, dyslektický pod vedením speciálního pedagoga.

Škola se zapojuje do akcí pořádaných farnostmi (Farní den), městem (Den matek, Jarmark lidových řemesel) a tradiční Živý Betlém v centru města.

Každoročně je pořádán Den otevřených dveří, školní akademie. Škola vydává svůj vlastní školní časopis.