Založení ovocné aleje podél cesty Kroměříž - Hulín

Financování projektu

Celkové náklady: 216 824,54,- Kč
Dotace ze SFŽP ČR: 164 638,- Kč
Vlastní podíl žadatele: 52 186,54,- Kč

Projektem výsadby ovocné aleje podél silnice Kroměříž - Hulín se opět obnovuje původní zaniklé třešňové stromořadí.

Na výsadbě nové aleje, skládající se z několika druhů dřevin - třešní, jabloní, hrušní a jeřábů - se podílelo na třicet dobrovolníků z řad občanů a vedení města Kroměříže.

Založení nového stromořadí vytvoří hodnotný vegetační krajinný prvek, který v budoucnu přispěje k návratu k rozmanitosti krajiny a také její odpovídající biodiverzitě.

Projekt přispěje také k čistšímu ovzduší, zadržování vody v krajině a ke snižování vodní a větrné eroze.