Rekonstrukce komunikace – výstavba cyklostezky v úseku Za Oskolí – Letiště v Kroměříži

Období realizace

7/2008 – 12/2008

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 5 910 000,- Kč (100 %)
Dotace z rozpočtu SFDI: 3 546 000,- Kč (60 %)
Vlastní zdroje žadatele: 2 364 000,- (40 %)

Stručný obsah projektu

Vybudování navazující části cyklostezky č. 47 bude řešeno jako rekonstrukce nezpevněných částí stávající komunikace ulice Za Oskolí - Letiště v Kroměříži. Plánovaný rozsah navazující části cyklostezky je 980 m a celková plocha je 2 922 m.

Realizace projektu povede ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu, zejména na frekventované silnici II/327. Začleněním úseku bude posílena dálková trasa – Moravská stezka, zařazená do sítě evropských cyklotras.

Všeobecný cíl projektu

Cílem akce je vybudovat navazující část trasy cyklostezky č. 47 napojené na síť evropských cyklotras a posílit rozvoj cykloturistiky v regionu.