Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v Kroměříži

Lhůta pro realizaci: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Dotace od MV: 549 100,-  Kč
Vlastní a zdroje: 28 900,- Kč 
Celkové náklady projektu: 578 000,-  Kč 

Účel projektu: spolupracovat se všemi organizacemi a fyzickými osobami poskytujícími ubytování ukrajinským uprchlíkům, koordinovat poskytovanou pomoc tak, aby se všem dostalo stejného množství poradenství včetně sociálního, aktivizační pomoci a informací s cílem co nejrychlejší integrace do majoritní skupiny a preventivního působení s cílem co nejrychlejší integrace do majoritní skupiny a preventivního působení s cílem předcházení vzniku konfliktů mezi držiteli dočasné ochrany a občany města Kroměříže. 

Projekt je financován Ministerstvem vnitra.