Prevence sociálního vyloučení a začleňování ukrajinských uprchlíků v Kroměříži

Období realizace:

24. 2. 2022 – 31. 12. 2022

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra

Financování projektu:

Ministerstvo vnitra: 500 000 Kč

Vlastní zdroje:   82 000 Kč

Celkové náklady projektu: 582 000 Kč

Cíl projektu:

Město Kroměříž se v souvislosti s válkou na Ukrajině aktivně zapojuje do pomoci zaměřené na řešení přílivu ukrajinských uprchlíků v Kroměříži. Hlavním cílem projektu je co nejrychlejší integrace nově příchozích uprchlíků do majoritní společnosti. Cílů bude naplněno pomocí terénní sociální práce a sociálního poradenství. Mezi hlavní aktivity projektu patří pomoc s evidencí v KACPU, vyřizování humanitární dávek, zajišťování lékařské pomoci, zaměstnání, ubytování, trávení volného času