Bezpečná komunita Kroměříž

Druh projektu

Mezinárodní, dlouhodobý, komunitní

Zastřešení

Mezinárodní síť Bezpečných komunit 

Světová zdravotní organizace (WHO)

Trvání projektu

Zahájen v roce 2000

Cíl projektu

Snížit úrazovost a závažnost úrazů (v období 2001 - 2015 o 30%)

Cílová skupina

Obyvatelé města Kroměříže – všechny věkové skupiny, se zvláštním zaměřením na děti

Financování

vícezdrojové - pravidelně se na něm podílejí: Město Kroměříž, Národní program zdraví ČR, místní partneři projektu, případně další subjekty.

Vedením projektu je pověřena místostarostka města Kroměříže: MUDr. Jarmila Číhalová.