Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

Žižkova 4019/43, 767 01 Kroměříž

573 341 434 - ředitelka

573 341 436 - vedoucí školní jídelny

ms.zizkova@ms-kromeriz.cz

Branch Image

Stravné

I. kategorie strávníka - cena za den 40,- Kč, záloha 880,- Kč
II. kategorie strávníka - cena za den 43,- Kč, záloha 950,- Kč

Školkovné

405,- Kč

Provoz mateřské školy

6:15 - 16:15

Charakteristika školy

Budova je umístěna blízko frekventované vozovky, od které je oddělena nyní již vzrostlými stromy a keři. Škola se skládá ze tří jednopodlažních pavilonů panelového typu propojených spojovací chodbou. 

Na základě výpisu z usnesení XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 12. října 2017 Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace s Mateřskou školou, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace s účinností od 1. ledna 2018. Ředitelství: MŠ Žižkova Kroměříž.

Počet tříd

MŠ Žižkova : 5 tříd
Kapacita:132 dětí
MŠ Postoupky: 1 třída
Kapacita: 25 dětí

Priority školy

Naučit děti  poznávat všemi smysly svět, ve kterém žijí. Vzájemně děti vést k soužití a respektu mezi sebou. Podporovat osobnost a prožitek dítěte k rozvoji správného post