Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

Kollárova 3945/2, 767 01 Kroměříž

601 309 356 - ředitelka

732 509 639 - jídelna

601 090 712 - Těšnovice

jzsktid

ms.kollarova@ms-kromeriz.cz

Branch Image

Mateřská škola s odloučeným pracovištěm Těšnovice č. 31.

Školský obvod mateřské školy

Kollárova, Milíčovo náměstí, Malý Val, Kovářská, Jánská, Masarykovo náměstí, Velké náměstí, náměstí Míru, Ulička, Křižkovského, Volného, Sněmovní náměstí, Stojanovo náměstí, Šafaříkova, Riegrovo náměstí, Resslova, Třebízského, Na Kopečku, Prusinovského, Lázeňská, Chobot, Na Sladovnách, Farní, Pilařova, Husovo náměstí, Svatopluka Čecha, Kpt. Jaroše, 1. máje, Těšnovice