Radnice vyhlásila soutěž na vytvoření loga města

| 25.07.2007 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice hledá výstižné logo, které by mělo být stěžejním grafickým prvkem při propagaci města, cestovního ruchu a všech dalších marketingových aktivit souvisejících s činností radnice. Toto logo by mělo vzejít ze soutěže, kterou již vyhlásili kroměřížští radní a jejíž výsledky by mohly být známy již na konci letošního roku.

Cílem dvoukolové soutěže je vytvoření originálního, srozumitelného, výstižného a přitom jednoduchého grafického prvku, který se stane vizuálním symbolem města Kroměříže ve všech jeho aktivitách. „Jediným grafickým prvkem, který město Kroměříž používá, je heraldický znak města, vycházející z historické příslušnosti k Arcibiskupství olomouckému, ten však nemá pro potřeby marketingové komunikace odpovídající vypovídací schopnost, což může být patrné například v konkurenci propagačních materiálů jiných měst," vysvětlil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. Podle něj by město mělo mít vedle znaku, užívaného úřadem a dalšími orgány, k dispozici i logo, použitelné ve všech ostatních případech propagace.

Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost a účastníkem může být kterákoliv fyzická a právnická osoba, s výjimkou zaměstnanců radnice, členů hodnotící komise a jim blízkých osob. V prvním kole by měli soutěžící nejpozději do 20. září odevzdat své návrhy loga a logotypu města Kroměříže na formátu A4 v barevném a černobílém provedení. Z přihlášených návrhů vybere komise složená z odborníků a představitel města maximálně 5 nejlepších návrhů, které postoupí do kola druhého. Postupující budou muset návrhy dopracovat podle stanovených kritérií a odevzdat nejpozději do 30. listopadu. „Komise poté vybere nejzdařilejší návrh a jeho autora odmění třicetitisícovou odměnou zahrnující autorský honorář i převod práv k užívání díla. Vítězi bude také nabídnuto vytvoření kompletního grafického manuálu města Kroměříže v rozsahu a ceně stanovených na základě dohody s vyhlašovatelem," uvedl Zrna.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek