Průkazy osob se zdravotním postižením je nutné vyměnit  tomto článku