Pravidla budování metropolitní sítě

Rada města Kroměříže po projednání schválila budování „Metropolitní optické sítě města Kroměříže“ a uložila dotčeným odborům MěÚ Kroměříž a komisi pro informatiku a web při projednávání a posuzovaní žádostí řídit se dokumentem „Pravidla a podmínky budování sítí elektronických komunikací, HDPE chrániček na pozemcích města Kroměříže“.