Koryčany

Územní studie - oblast ulice Pivodova

20
pro

11. Koordinované stanovisko

pdf | 20. 12. 2018

20
pro

01. Širší vztahy

pdf | 20. 12. 2018

20
pro

10. Vliv na krajinný ráz

pdf | 20. 12. 2018

20
pro

02. Hlavní výkres

pdf | 20. 12. 2018

20
pro

03. Hlavní výkres - I. etapa

pdf | 20. 12. 2018

20
pro

04. Návrh zastavění

pdf | 20. 12. 2018

20
pro
20
pro

06. Vizualizace

pdf | 20. 12. 2018

20
pro

07. Voda, kanalizace

pdf | 20. 12. 2018

20
čen

08. Plyn - celková situace

pdf | 20. 6. 2018

20
čen

09. Elektro

pdf | 20. 6. 2018

20
čen

Průvodní zpráva

pdf | 20. 6. 2018