Začala revitalizace Slovanského náměstí

| 02.07.2014 |

Město Kroměříž zahájilo v červnu realizaci projektu revitalizace Slovanského náměstí. V květnu proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem pět uchazečů. Dva z uchazečů byli vyloučeni pro nesplnění podmínek výběrového řízení a tři nabídky byly dále posuzovány. První v pořadí se umístila společnost Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. za cenu 10 036 164 Kč včetně DPH. Skutečné výdaje projektu jsou tedy od původně předpokládaných celkových nákladů nižší. Předpokládaná hodnota zakázky činila 15 475 644 Kč včetně DPH. Dotace z ROP Střední Morava bude vyplacena na základě skutečně vynaložených nákladů (reálná výše dotace bude činit 70% z uznatelných nákladů). Realizací projektu Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži dojde k vybudování nové fontány, nových chodníků a zpevněných ploch. V rámci sadových úprav dojde k pokácení přestárlých topolů u kostela a výsadbě celkem 26 kusů nových stromů. Projekt počítá se zachováním ostatní vzrostlé zeleně a revitalizací trávníků. Součástí projektu je dále instalace nového veřejného osvětlení včetně vybudování nové kanalizace a přípojek. Projekt zahrnuje i nový mobiliář – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ochranné zábradlí, ochranu stromů a plakátovací plochy. Ukončení projektu je plánováno na 31. 10. 2014. Realizací projektu bude obnovena primární funkce Slovanského náměstí, která je dána především v možnosti odpočinku a relaxace.

Ing. David Sousedík, Ph.D.

Sdílejte článek

Tisknout článek