Výpisy z usnesení 38. schůze RMK

| 20.02.2004 |

Rada města Kroměříže na své 38. schůzi konané 19. února 2004 mimo jiné projednala tyto záležitosti:

 

schválila

 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 28 m2 v domě č. pop. 3303 U Sýpek v Kroměříži

 

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor garáže č. 1803 o celkové výměře 23 m2 na Nitranské ulici v Kroměříži. Záměr pronájmu se výhradně týká nájemců bytů v Domě zvláštního určení na Nitranské ulici č. pop. 4091, 4092 a 4264 s tím, že přednost budou mít zájemci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P

 

schválila

podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z fondu kultury Zlínského kraje na obnovu níže uvedených památek a kulturních objektů:

- Kříž na návsi v Kotojedech

- Kříž na návsi v Miňůvkách

- Kříž na návsi u kostela v Těšnovicích

- Kříž na návsi ve Vážanech

- Kříž pod mlýnem v Drahlově

- Kříž na starém hřbitově ve Vážanech

 

schválila

zpracování Strategického rozvojového plánu města Kroměříže

 

uložila

vedoucímu odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž Ing. J. Koplíkovi zajistit zpracování odborné studie chodníku a cyklostezky, včetně vymezení prostoru pro zeleň na ulici Kotojedské v úseku od ulice Talichova po železniční přejezd, v termínu do 30. září 2004

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z částky 500.000,- Kč vedené v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 na příspěvky, dle usnesení Rady města Kroměříže, pro Sbor dobrovolných hasičů Trávník, na XXI. branný zimní orientační závod tříčlenných hlídek mladých hasičů a žáků škol, který se bude konat 28. února 2004 v Trávníku

a

převzetí záštity města Kroměříže nad XXI. branným zimním orientačním závodem tříčlenných hlídek mladých hasičů a žáků škol, který se bude konat 28. února 2004 v Trávníku

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro Sdružení přátel fantasy a dřevěného šermu na šermířská vystoupení a šest přednášek pro veřejnost

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně – Fakultu multimediálních komunikací, na festival Literární květen, který se koná ve dnech 18. – 21. 5. 2004

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Kroměříž na činnost

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- z rozpočtu města Kroměříže na rok 200, pro Základní organizaci Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Kroměříži, Riegrovo nám. 149, Kroměříž na činnost

 

Sdílejte článek

Tisknout článek