Výpisy z 50. schůze RMK konané 1. července 2004

| 02.07.2004 |

Rada města Kroměříže na své 50. schůzi konané 1. července 2004 mimo jiné projednala tyto záležitosti:

 

schválila

zpracování a podání žádosti o dotaci Kroměřížských technických služeb, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž na projekt Rozvoj dopravní obslužnosti regionech - bezbariérová městská hromadná doprava v Kroměříži, včetně obnovy vozového parku městské hromadné dopravy města Kroměříže čtyřmi kusy nízkopodlažními autobusy v celkovém objemu cca 25.000.000,- Kč v rámci Společného regionální operačního programu (SROP), podopatření 2.1.2.

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro Pionýrské centrum Kroměříž na projekt volnočasových aktivit Pohni kostrou

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004, pro Poradenské centrum pro mládež ohroženou drogovou závislostí, při občanském sdružení Spektrum, na provozní náklady

 

schválila

přihlášení města Kroměříže mezi zájemce o umístění jednoho ze „Středisek komunitního rozvoje“ Národní sítě Zdravých měst ČR

 

pověřila

místostarostku MUDr. Olgu Sehnalovou k jednání o dalším postupu spolupráce mezi městem Kroměříž a Národní sítí Zdravých měst ČR na zřízení Střediska komunitního rozvoje Zdravých měst v Kroměříži

 

schválila

záměr výsadby květinových záhonů v prostoru Milíčova náměstí před kinem Nadsklepí a řešení zeleně před Husovým sborem a v trase zrekonstruované ulice 1. máje a Husova náměstí

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek