Upřesněný návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 12.02.2016 |

Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 18. února 2016 a přinášíme upřesněný návrh programu.

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 307/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

2/3 Prodej části pozemku parc. č.  964/5 v k. ú. Kroměříž

2/4 Prodej id. 1/9 pozemků parc. č. 727/2 a 727/3 v k. ú. Trojanovice

2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 1075/3 a 3273/1 v k. ú. Kroměříž

2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 512 v k. ú. Miňůvky

2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 207/2 a 208 v k. ú. Postoupky

2/8 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž

2/9 Nabytí pozemků parc. č. 1578/29 a 1578/33 v k. ú. Kroměříž

2/10 Zrušení usnesení z IX. zasedání ZMK – prodej části pozemku parc. č. 2089/50 v k. ú. Kroměříž

2/11 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – parc. č. 286/5 v k. ú. Postoupky

2/12 Uzavření smluv o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – parc. č. 268/7, 268/11 a 268/13 v k. ú. Kroměříž

2/13 Žádost o bezúplatný převod pozemků  v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM na ulici Moravská

2/14 Změna budoucího kupujícího bytové jednotky č. 3274/13, na ulici Talichova v Kroměříži 

2/15 Úplatné nabytí pozemků a budov v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Výměna výtahů v domovech pro seniory – žádost o dotaci

3/2 Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2016 

3/3 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru společnosti Raná péče Educo Zlín z. s. 

3/4 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru společnosti Podané ruce o. p. s. 

3/5 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Vsetín

3/6 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru Oblastní charity Kroměříž – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

3/7 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru pro Sociální služby města Kroměříže, p. o.

3/8 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. 

3/9 Schválení finanční podpory k rozvojovému záměru pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. 

3/10 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 

4. Různé 

4/1 Návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

4/2 Cena města Kroměříže 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek