Zastupitelé se seznámili s žádostí o dotaci na opravu domu na Hanáckém náměstí

| 01.12.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice podala žádost o dotaci na první etapu opravy budovy v bývalých kasárnách na Hanáckém náměstí. Celkové náklady na úpravu přízemí objektu na Komunitní centrum jsou odhadovány zhruba na 50 milionů korun, z evropských fondů by město mohlo získat dotaci až 18 milionů korun. „Pokud uspějeme, stavební práce a dodávka vybavení je plánována na rok 2019,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Sociální služby města Kroměříže by v přízemí objektu měly zajišťovat sociálně terapeutickou dílnu Hanáček včetně cvičné kavárny, ve které si budou pracovní i sociální dovednosti osvojovat lidé s mentálním postižením. Kromě kavárny se počítá i s keramickou dílnou. Výrobky zdravotně postižených se budou v Komunitním centru prodávat. Své místo by v budově měl nalézt i EKO-klub spolku Barbořice, který počítá s pořádáním osvětových a volnočasových aktivit zaměřených na ekologii. Chce také zřídit dobročinný bazárek i dětskou skupinu podporující vztah dětí k přírodě.

Do budovy by se po opravě přesunulo i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které nyní provozuje obecně prospěšná společnost Podané ruce v ulici Lutopecká. Město Kroměříž bude v rámci projektu zajišťovat provoz metodického a vzdělávacího centra a žákovského klubu. „Nyní nemáme technicky vybavenou a rozměry odpovídající místnost pro školení ředitelů a učitelů mateřských a základních škol a pedagogů volnočasových center celého území obce s rozšířenou působností Kroměříž ani místo pro setkávání žákovských fór a školního parlamentu žáků středních škol,“ dodal Motyčka.

Centrum by podle něj sloužilo i pro pracovní porady a workshopy, přednášky, školení preventistů či instruktorů BESIP a také pro besedy s veřejností a diskusní fóra s občany k různým tématům. Žákovský klub by byl otevřený i pro různá neformální setkávání studentů a žáků jednotlivých škol, pro jejich besedy se známými osobnostmi i pro literární, filmové, výtvarné či hudební pořady.

O úspěchu či neúspěchu podané žádosti o dotaci by se radnice měla dozvědět v srpnu příštího roku. Do té doby by také měla být dopracována projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení. Pokud město uspěje, rozjedou se výběrová řízení na dodavatele stavby a vybavení interiérů. Realizace projektu je plánována zhruba od května roku 2019 do srpna roku 2020, provoz Komunitního centra by mohl být zahájen v září roku 2020.

Opravou přízemí však rekonstrukce objektu neskončí. V jeho dalších částech se počítá například se zřízením muzea vojenství a také se zážitkovým hostelem ve stylu kasáren. Město se s ohledem na vysoké náklady na celkovou rekonstrukci budovy, které jsou odhadovány zhruba na 150 milionů korun, rozhodlo opravovat objekt postupně.

Třípodlažní budovu Kroměříž získala od armády po jejím odchodu z města, posádka jej opustila v roce 2004. Město objekt chtělo nejprve přestavět na domov pro seniory, od záměru kvůli vysokým nákladům odstoupilo. Radnice se pak neúspěšně pokoušela budovu prodat. Zastánci jejího využití se obávají, aby neskončila jako kdysi naproti ní stojící armádní budova, kterou její majitel zboural.

Sdílejte článek

Tisknout článek