Také letos bude obnovována zeleň ve městě

| 28.01.2015 | Ing. Martin Posolda, Ph.D.

Tiskové zprávy

V souladu s projektem, který navazuje na předchozí etapu obnovy městské zeleně, město Kroměříž v letošním roce řeší starší uliční stromořadí po stránce kompletní obnovy, odborného ošetření a nově zakládané výsadby dřevin.

Při obnově stromořadí bude pokáceno 200 stromů a následně vysazeno 370 nových v ulicích Zeyerova, U Rejdiště, Purkyňova, Obvodová, Odbojářů, Páleníčkova, Stoličkova, Štěchovice, Spáčilova, Osvoboditelů, Dolnozahradská, Purkyňova (azylový dům), Kotojedská, Nádražní a Jiráskova.

Ošetření bude provedeno na 250 stromech v lokalitách U Rejdiště, Páleníčkova, Milíčovo náměstí, Stoličkova, Štěchovice, Osvoboditelů, Masarykovo náměstí, Ovocná, Purkyňova (azylový dům), Kotojedská, Resslova (parčík), Nádražní a Jiráskova.

Nově bude vysazeno 20 stromů v Lutopecké ulici.

Stávající aleje byly podrobně zhodnoceny na základě terénního průzkumu provedeného odbornou firmou a navrhovaná opatření vychází ze zpracované dokumentace.

Je doporučeno perspektivní dřeviny ošetřit a ty, které jsou ve špatném stavu, odstranit a vysadit nové. Druhová skladba byla vybírána tak, aby navazovala na stávající výsadby a vhodně se zapojila do městského prostředí.

Druhy stromů byly zvoleny také vzhledem k jejich růstovým parametrům a byly zváženy také poměrně nepříznivé stanovištní podmínky, které jsou specifické pro městské prostředí a úzké zelené pásy v ulicích.

Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro zvýšení biodiverzity a ekologického potenciálu v rámci zastavěného území. Uplatněny budou také dřeviny původní a krajové odrůdy ovocných stromů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí. Dotace bude poskytnuta ve výši 75 % způsobilých výdajů.

Celkové výdaje projektu se pohybují ve výši 3 614 860 Kč.

Sdílejte článek

Tisknout článek