Sdružení obrany spotřebitelů radí, jak si nenechat zkazit dovolenou

| 27.07.2016 |

Tiskové zprávy

Čas čerpání dovolených je v plném proudu. Ne vždy však vše běží přesně podle našich představ, a ne vždy dovolená resp. zájezd probíhá tak, jak cestovní kancelář slibovala. Mohou nastat situace, které zákazníka opravňují podat u cestovní kanceláře reklamaci a požadovat okamžitou nápravu, slevu z ceny zájezdu, náhradu škody či dokonce náhradu za nemajetkovou újmu za tzv. narušení dovolené. Které případy to jsou, jak při reklamaci dovolené postupovat, jaká je stanovena lhůta, a co je možné po cestovní kanceláři vlastně požadovat?

Pokud nejste ubytováni v souladu s tím, co Vám bylo přislíbeno, nebo neodpovídají jiné přislíbené vlastnosti - stravování, doprava apod., měli byste bez zbytečného odkladu požadovat nápravu, buď přímo na recepci hotelu, či prostřednictvím delegáta cestovní kanceláře. Pokud nedojde k okamžité nápravě, sepište se zástupcem cestovky tzv. protokol o vadách zájezdu. Pokud pořadatel zájezdu neodstraní vady zájezdu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu určíte, můžete si zjednat nápravu sami a poté po cestovní kanceláři požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů.
Pokud se přes veškerou snahu záležitost nepodaří vyřešit přímo na místě, není rozumné po návratu s uplatněním svých nároků otálet. Reklamovat vady zájezdu by totiž zákazník měl nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Je vhodné pořídit si důkazy, které potvrdí oprávněnost (fotografie či videozáznamy nedostatků zájezdu, případně svědectví ostatních účastníků zájezdu).
Nejčastěji uplatňovaný nárok je sleva z ceny zájezdu. Ta by podle nového občanského zákoníku měla být ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Cestovní kanceláře v případě vady zájezdu, za kterou odpovídají, poměrně často přistoupí na slevu ve výši rozdílu v ceně zájezdu s a bez konkrétní reklamované služby. Spotřebitelé často nevědí, že zákazník má právo, v případě oprávněné reklamace, nejen na náhradu škody na majetku, ale i na náhradu tzv. imateriální újmy (za ztrátu radosti z dovolené, právo na náhradu škody za pokaženou dovolenou, právo z titulu narušení dovolené). Je potřeba však upozornit na to, že ne všechny vady zájezdu budou zakládat právo na náhradu této újmy. Vodítkem při posuzování důvodnosti nároku může být tzv. frankfurtská tabulka slev, která označuje nečastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících ze smluv o zájezdu a výše slev v procentech z ceny zájezdu. Výše jednotlivých nároků stanovená v tabulce má však pouze orientační charakter.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.
www.sos-msk.cz, tel/fax: 596 111 252, mobil: 606 832 280
E-mail pro spotřebitelské dotazy: poradna@sos-msk.cz
Poradní dny v Kroměříži: každou druhou středu v měsíci 13 – 17 h, tel. 573 321 307, 773 901 773Sdílejte článek

Tisknout článek