Radnice rozdělila sociálním službám 8,4 milionu korun, o půl milionu Kč více než loni

| 10.02.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměříž podpoří sociální služby částkou 8,4 milionu korun. Oproti roku 2022 je to o půl milionu korun více. Zastupitelé rozdělili 4,065 milionu korun na dotacích, dalších 4,335 milionu korun dostane podle stejného mechanismu výpočtu příspěvková organizace Sociální služby města Kroměříže. „Navýšení podpory sociálním službám považuji za velmi důležité. Je povinností města podat pomocnou ruku občanům, kteří se sami o sebe postarat nemohou a kteří by se bez sociálních pracovníků ocitli v tíživé situaci,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Charita Kroměříž obdrží 1,404 milionu korun, Pečovatelská služba Kroměříž 583 tisíc korun, Centrum služeb a podpory Zlín 496 tisíc korun, Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, 380 tisíc korun, Společnost podané ruce 244 tisíc korun, Rodinné centrum Kroměříž 222 tisíc korun, Astras 149 tisíc korun, Poradenské a krizové centrum Zlín 104 tisíc korun, Sociální služby Haná z Kvasic také 104 tisíc korun, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž 100 tisíc korun, Sociální služby Pačlavice 91 tisíc korun, ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, 34 tisíc korun, Středisko rané péče EDUCO Zlín 31 tisíc korun, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 29 tisíc korun, VČELKA, sociální služby, Beroun 25 tisíc korun, Sociální služby Uherské Hradiště 21 tisíc korun, Charita Otrokovice 14 tisíc korun, Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, Domov pro seniory Loučka a zlínská společnost Za sklem po devíti tisících korunách, Linka bezpečí šest tisíc korun a Dům sociálních služeb Návojná 1000 korun.

Radnice finančně podporuje pouze ty organizace, které poskytují sociální služby klientům z Kroměříže. „Systém rozdělení dotací jsme zaváděli před pěti lety. Osvědčil se, je spravedlivý, všem měří stejným metrem,“ dodal Motyčka.

Celkem tak město podpořilo 23 organizací poskytující 59 registrovaných sociálních služeb. Podle vedoucího radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovana Klabala výši dotace neovlivňuje sídlo poskytovatele sociální služby ani jeho právní forma, ale pouze počet klientů s trvalým pobytem v Kroměříži a čas, který jim pracovníci sociální služby věnují. Nastavený dotační systém podle Klabala motivuje poskytovatele sociálních služeb k podávání žádostí o dotace i na jiná města a obce, odkud mají klienty. Někteří poskytovatelé totiž až do zavedení současného dotačního programu dostávali z rozpočtu města vysoké dotace i tehdy, když klienti z Kroměříže tvořili v celkovém počtu jejich klientů menšinu.

Město Kroměříž loni sociálním službám rozdělilo na dotacích 3,809 milionu korun, dalších 4,091 milionu korun dostala podle stejného mechanismu výpočtu městská příspěvková organizace Sociální služby města Kroměříže.

Sdílejte článek

Tisknout článek