Radnice připravuje výsadbu zeleně na polních cestách

| 18.10.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice chystá výsadbu zeleně na polních cestách, existujících i zaoraných, které jsou v majetku města. „Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině a snižuje erozi půdy. Chceme výsadbou také podpořit vztah člověka ke krajině, zpřístupnit občanům města krajinu kolem Kroměříže,“ poznamenal místostarosta Vít Peštuka.

Podle něj by v budoucnu měly být zelení osázené polní cesty kolem města propojeny do okružní procházkové trasy. „Doplňovat by ji měly naučné stezky, které tak kromě relaxace a pobytu v přírodě obyvatelům města dopřejí i poznání okolní krajiny,“ doplnil Peštuka. Záměr je na začátku. Radnice bude podle místostarosty jednat se subjekty, které mají pole či polní cesty v nájmu. „Na základě toho vytvoříme návrh výsadby zeleně v dané lokalitě. Byl bych rád, kdybychom se s nájemci dohodli a s výsadbou zeleně začali už v příštím roce,“ uzavřel Peštuka.

Sdílejte článek

Tisknout článek