Radnice připravuje projekt nové centrální spisovny městského úřadu

| 18.05.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice připravuje projekt nové centrální spisovny městského úřadu. Stát bude na místě bývalé kotelny v Rumunské ulici na sídlišti Zachar, kterou město koupilo v roce 2019 s cílem, že budovu na spisovnu přebuduje. „Minulé vedení odboru investic chystalo rekonstrukci budovy s neúměrně vysokými náklady. Nyní se ale objevila možnost ucházet se o dotaci pro revitalizaci brownfieldů s využitím jednodušší technologie i dispozičního řešení, což vyjde mnohem levněji,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Město je ze zákona povinno ukládat dokumenty. Momentálně má spisovnu v suterénu bytového domu v Máchově ulici. Podle vedoucí odboru kancelář úřadu Marie Navrátilové nejsou sklepní prostory bytového domu pro spisovnu ideální. „Potýkáme se se zvýšenou vlhkostí a plísní i s nedostatečnou kapacitou,“ dodala Navrátilová. Odbor investic nechal již dříve zpracovat studii na rekonstrukci bývalé kotelny na spisovnu. Odhad nákladů ale přesáhl 50 milionů korun.

„Z důvodů vysoké finanční náročnosti investice a energetické a provozní náročnosti objektu odbor investic navrhl městské radě změnu koncepce řešení spočívající v razantním zjednodušení stavebních prací a minimalizaci provozních nákladů,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček. Dodal, že náklady na tuto investici, a to včetně vybavení, budou činit maximálně 15 milionů korun. Město se navíc hodlá ucházet o státní či evropské dotace, které by mohly pokrýt desítky procent nákladů. Realizace záměru by se mohla uskutečnit v příštím roce.

Sdílejte článek

Tisknout článek