MÝTY A FAKTA O KROMĚŘÍŽSKÉM BAZÉNU

| 03.07.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

MÝTUS: Rekonstrukce bazénu bude příliš drahá a nevyplatí se.

FAKTA: Minulé vedení města v čele se starostou Jaroslavem Němcem zadalo odboru regionálního rozvoje zajistit aktualizaci studie na modernizaci bazénu z roku 2016 (v roce 2019 doplněné dodatkem) – v podobě vypracování rozpočtových nákladů na rekonstrukci současného bazénu. Tato aktualizace však nikdy vypracována nebyla. Neexistuje tedy ucelený dokument o nákladech na opravu bazénu.

Za nového vedení města proběhlo výběrové řízení na výměnu trysek velkého bazénu, což přijde na 2,7 milionu korun. Zateplení objektu, výměna střechy atd. by odhadem mělo stát 46 milionů korun (s výhledem částečného pokrytí dotací). Nové vedení města má i (byť zatím velmi přibližný) odhad prací na obnově interiéru, který se pohybuje v desítkách milionů korun. Celková odhadovaná částka na rekonstrukci je tak výrazně nižší než odhady na stavbu nového bazénu, které činí téměř 500 milionů korun, jak se dočtete níže.

 

MÝTUS: Rekonstrukce zastaví provoz plaveckého bazénu pro sportovce, školy i veřejnost.

FAKTA: Práce jsou plánovány tak, aby provoz krytého plaveckého bazénu omezily co nejméně. Celková rekonstrukce potrvá několik let. Práce budou rozvrženy tak, že bazén by měl být mimo provoz vždy zhruba od června do října, aby se nenarušily plavecké kurzy a plavecké soutěže. Provoz bazénu by naopak byl minimálně na tři roky zastavený, pokud by se stávající bazén boural a na jeho místě se stavěl bazén nový. Pokud by se stavěl nový bazén vedle stávajícího, bylo by tak zničeno celé území mezi bazénem a budoucí sportovní halou, které má potenciál stát se v budoucnu jakýmsi živým srdcem areálu s venkovními sportovišti, posezením s občerstvením, zelení nebo zejména s venkovním bazénem se skluzavkami a odpočinkovými plochami.

 

MÝTUS: Nový bazén by si na sebe sám vydělal a nemuselo by jej město dotovat.

FAKTA: Náklady související čistě s provozem stávajícího krytého bazénu se pohybují ročně kolem 12 milionů korun. Lze navíc očekávat, že po rekonstrukci zahrnující zateplení a další úsporná opatření, se tyto náklady sníží. Při ročních tržbách ze vstupného kolem pěti milionů korun město provoz bazénu dotuje ročně částkou zhruba sedm milionů korun. Podle studie na novostavbu, kterou nechalo vypracovat minulé vedení města, roční provozní náklady nového bazénu dosáhnou přibližně k 28,5 milionu korun (oproti některým uváděnými nižšími částkami je nutné tuto uvádět včetně DPH). Bylo by tak nutné tržby ze vstupného zhruba čtyřnásobně navýšit, aby se doplatek města pohyboval kolem dnešních sedmi milionů korun. A pokud by bazén neměl prodělávat, zvýšení tržeb by muselo být ještě výraznější. Posuďte sami, milí čtenáři, zdali je reálné, aby se roční návštěvnost bazénu zvýšila z dnešních zhruba 40 tisíc osob na některými opozičními politiky uváděných až 200 tisíc lidí, nebo zda by bylo nutné razantně zvyšovat vstupné na krytý plavecký bazén. Vedení města preferuje klasický plavecký bazén s levnějším a široké veřejnosti dostupnějším vstupným než aquapark s drahým vstupným, kterému se návrh novostavby bazénu blížil.

 

MÝTUS: Někteří politici tvrdí, že za současný stav bazénu může nečinnost příspěvkové organizace města Sportovní zařízení města Kroměříže (SZMK), v jejímž čele stál před 5 lety současný místostarosta Karel Holík.

FAKTA: SZMK může samostatně provádět na organizací spravovaných sportovištích opravy pouze do výše půl milionu korun. Opravy za vyšší částku podléhají schválení zřizovatele, tedy města Kroměříže. Minulé vedení města žádné takové investice nenavrhlo a neschválilo, protože nemělo vizi, jak s plaveckým bazénem naložit.

 

MÝTUS: Stavba bazénu je prioritou opozice a nové vedení města moderní bazén nechce.

FAKTA: V programovém prohlášení minulého vedení města byla jako jedna z priorit v části „Rozvoj, investice“ stavba sportovní haly (kterou minulé vedení města v čele s bývalým starostou Němcem nepostavilo a ani její stavbu nepřipravilo…). Stavba krytého bazénu v něm uvedena vůbec nebyla. O jeho opravě mluvilo programové prohlášení minulé koalice jen obecně větou „zahájit opravu městských sportovišť“, viz odkaz https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/koalice-predstavuje-programove-prohlaseni-na-obdobi-2018-2022/.

Naproti tomu stávající vedení města má v programovém prohlášení jak stavbu nové sportovní haly, tak potřebu moderního plaveckého bazénu, viz odkaz https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/koalice-predstavuje-programove-prohlaseni-na-obdobi-2022-2026/. Je na občanech města, aby zvážili, kdo myslí modernizaci krytého plaveckého bazénu vážně a kdo si toto téma pouze přivlastnil, aby lacino získal politické body.

 

MÝTUS: Město nemá peníze na moderní sportovní halu a na moderní krytý plavecký bazén zároveň.

FAKTA: Někteří opoziční politikové, kteří kritizují chystanou stavbu sportovní haly a preferují stavbu nového bazénu, nemluví o financování stavby bazénu. Nebo pracují s nereálnými a vymyšlenými úsporami provozních nákladů, jak je uvedeno výše. Současné vedení města pečlivě monitoruje dotační možnosti a připravuje dokumenty tak, aby bylo schopné získat peníze na modernizaci sportovišť i z jiných než městských zdrojů. Cílem vedení města je mít moderní sportovní halu i dnešním standardům odpovídající a konkurenceschopný krytý plavecký bazén. Pokud se podaří oba projekty alespoň částečně financovat z dotací, je jejich realizace v možnostech města.

 

MÝTUS: Minulé vedení města v čele se starostou Němcem nechalo zpracovat studii, na jejímž základě by bylo možné dále projektovat a posléze postavit nový krytý bazén.

FAKTA: Bývalý místostarosta Vratislav Krejčíř byl radou města 30. září 2021 pověřen koordinací přípravných prací vedoucích k rekonstrukci nebo výstavbě nového plaveckého bazénu. Již v tiskové zprávě z 11. dubna 2021 Krejčíř tvrdil, že je pro něj stavba nového bazénu prioritou, „které se hodlá usilovně věnovat a dotáhnout ji do konce“. Skutečností je, že až několik dnů po volbách 29. září 2022 předložil městské radě studii nového bazénu, vlastně tedy pět výkresů bez uvedení rozpočtu na stavbu i provozních nákladů nového bazénu, s tím, že textové části jsou k nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje. Studie byla do té doby „tajná“, neznali ji například ani někteří radní, vedení SZMK ani úředníci, kteří mají přípravu těchto velkých akcí na starost. Z posouzení nezávislým architektem, které mělo k dispozici již minulé vedení města, pak vyplynulo, že studie má řadu nedostatků, například kolizi s parkovištěm a pozemky sousedního objektu, omezenou viditelnost z tribuny na bazén pro publikum, nevhodně navržené šatny či chybějící prostory pro plavce při soutěžích. Hlavní vchod do budovy byl navíc situován nevhodně ze zadní strany objektu. Náklady na stavbu bazénu byly v létě roku 2022 včetně daně odhadovány na bezmála půl miliardy korun. Stanoveny byly však jen velmi obecně, a to na základě nákladů na 1 metr krychlový obestavěného prostoru, tedy se nejednalo o podrobně rozpočítané položky. Částka navíc nezahrnuje náklady na demolici stávajícího bazénu, odvoz a likvidaci suti a dalších odpadů a na úpravu plochy pod budovou. Je pravděpodobné, že výsledná suma by byla ještě vyšší. Lze tedy konstatovat, že pod vedením bývalého místostarosty Krejčíře zpracovaná studie výstavby nového plaveckého bazénu je nepoužitelná a neumožňuje v dohledné době minimálně jednoho roku zahájit výstavbu nového bazénu.

Sdílejte článek

Tisknout článek