Koalice představuje programové prohlášení na období 2018 – 2022

| 07.12.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Koalice na kroměřížské radnici, kterou tvoří Nezávislí, tři koaliční zastupitelé zvolení za Zdravé Kroměřížsko, Občanští demokraté a nezávislé osobnosti, Česká pirátská strana a Česká strana sociálně demokratická, představuje programové prohlášení na volební období 2018 - 2022. „Nechybějí v něm velké investiční akce, ale ani spousta méně nákladných či drobnějších záměrů, které ale v mnohém zlepší život obyvatel Kroměříže,“ uvedl starosta Jaroslav Němec (Nezávislí). Koalice se v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu opírá o 16 hlasů.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Článek I. Řízení města, úřad, finance, majetek, komunikace
• Usilovat o vyrovnaný rozpočet, investice spolufinancovat z dotací
• Zavést rozklikávací rozpočet na webu města až do úrovně faktury
• Maximálně využívat elektronické nástroje pro veřejná výběrová řízení
• Aktualizovat směrnici č. 2/2014 – K zadávání veřejných zakázek a směrnici č. 3/2014 – Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Kroměříže
• Zavést participativní rozpočet pro financování občanských projektů
• Pořádat veřejná fóra ke strategickým projektům města
• Zachovat alespoň stávající podíl města ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž
• Usilovat o snížení odměny statutárním orgánům Vodovodů a kanalizací Kroměříž
• Ve strategických oblastech a rozhodováních využívat místního referenda
• Zaměřit se na informační servis pro obyvatele města, a to i s využitím moderních technologií
• Intenzivněji komunikovat s osadními výbory v místních částech
• Zavést pravidelné hodiny členů vedení města na diskusi s občany

Článek II. Rozvoj, investice
• Dokončit územní plán a aktualizovat strategický plán města
• Plánovat investice se zapojením veřejnosti
• Postavit parkovací dům
• Postavit novou sportovní halu
• Postavit nové startovací byty pro mladé a byty pro seniory
• Opravit lávku pro pěší přes řeku Moravu
• Zahájit opravu městských sportovišť
• Dokončit rekonstrukci Vodní ulice a revitalizaci náměstí Míru
• Zahájit přípravu revitalizace dalších veřejných prostranství
• Zahájit přípravu stavby nové smuteční síně na městském hřbitově v Kroměříži

Článek III. Podnikání a zaměstnanost
• Podporovat zkrácené pracovní úvazky na městském úřadě i v městských organizacích
• Spolupracovat s podnikateli a s úřadem práce
• Podporovat drobné podnikání prostřednictvím start-upů a podnikatelských inkubátorů

Článek IV. Životní prostředí
• Nedovolit zavážení vážanské cihelny nebezpečnými látkami
• Ve spolupráci s Povodím Moravy pokračovat na přípravě stavby dalších protipovodňových opatření
• Obnovit tradiční ráz města v podobě stromových alejí a zeleně v souladu s architekturou
• Zmapovat stav ovzduší a hladinu hluku ve městě a následně přijmout nezbytná opatření
• Rekultivovat okolí Bágráku a využít les na Barbořině pro volnočasové aktivity
• Podporovat útulek pro psy a také péči o zatoulané kočky
• Instalovat podzemní kontejnery na odpad v centru města

Článek V. Zdravotnictví a sociální služby
• Usilovat o zachování stávajícího rozsahu poskytování zdravotnické péče v kroměřížské nemocnici
• Vypracovat studii demografického vývoje s ohledem na počet lůžek v domovech pro seniory
• Podporovat rozšíření služeb denních stacionářů a odlehčovacích služeb pro těžce zdravotně postižené
• Podporovat terénní služby přispívající k soběstačnosti klientů
• Podporovat zřízení domácí hospicové péče (mobilního hospicu)
• Snížit cenu jízdného Senior taxi a zpřístupnit tuto službu širšímu okruhu občanů

Článek VI. Školství
• Zřídit jesle
• Dokončit opravy škol a investovat do jejich vybavení
• Vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou školní družiny v ZŠ Slovan
• Podporovat středisko výchovné péče – denní stacionář pro děti
• Hledat možnosti spolupráce s univerzitami

Článek VII. Kultura a cestovní ruch
• Pokračovat v tematicky zaměřených sezonách, jako byly například projekty Filmová Kroměříž, Kroměříž nezastavíš a V barvách, světle, umění
• Podporovat služby pro turisty – rozšíření mobiliáře, využití moderních aplikací, marketing
• Podporovat rozvoj vodní cesty Baťův kanál
• Podporovat spolky působící v oblasti kultury - finančně, v oblasti prezentace i město jako spolupořadatel
• Spolupracovat s privátními pořadateli kulturních akcí tak, aby se s městem v co nejpestřejší nabídce doplňovali

Článek VIII. Sport a volný čas
• Podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže
• Vybudovat volnočasové centrum s workoutovým hřištěm
• Doplnit dětská hřiště v lokalitách, kde chybějí a kde je jejich umístění vhodné
• Prověřit možnosti vybudování skateparku, bikeparku a trati pro horská kola, takzvaného single trailu
• Jednat se Zlínským krajem o revitalizaci areálu Pionýrské louky

Článek IX. Doprava
• Zavést informační systém parkování s využitím chytrých technologií
• Využít inteligentního řízení provozu pro plynulejší dopravu na průtahu městem
• MHD – modernizovat vozový park, rozšířit jízdní řády
• Hledat možnosti ke zlepšení parkování v centru města i na sídlištích
• Jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o opatřeních, která by snížila hluk z dálnice, který trápí zejména obyvatele sídliště Barbořina a místní části Bílany
• Pokračovat v opravách a budování komunikací a chodníků
• Spojovat dosud roztříštěné a na sebe nenavazující úseky cyklostezek a tras tak, aby jízda na kole po Kroměříži byla příjemnější a bezpečnější

Článek X. Bezpečnost
• Rozšířit a modernizovat kamerový systém
• Zaměřit se na přechody pro chodce, upravit nevhodné stávající a vybudovat nové na nebezpečných místech
• Pokračovat v preventivních programech pro bezpečnost obyvatel

Sdílejte článek

Tisknout článek