Kroměřížské sociální služby připravují tří významné investiční akce

| 15.12.2020 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) chystají na nadcházející období tři důležité investiční akce - rekonstrukci kotelny v Domově pro seniory Vážany, rekonstrukci výtahů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a přestavbu pavilonu L na denní stacionář včetně vybavení interiéru. Pavilon L bude nově sloužit pro osoby s těžkým zdravotním postižením a dětem s autismem. „Ani nelehká situace kolem koronavirové nákazy nám nesmí zabránit ve zlepšování služeb, které sociální služby poskytují, a podmínek, v nichž jejich klienti žijí a zaměstnanci pracují,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Rekonstrukce kotelny Domova pro seniory Vážany zahrnuje výměnu obou kotlů ve stávající kotelně a rovněž všech přidružených zařízení a armatur, které jsou v současné době nefunkční nebo jsou ve špatném stavu. Kotelna je v provozu již více než 20 let a v posledních letech jsou nutné její každoroční opravy, které však neřeší problém jako celek. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,5 milionu korun. V současné době je dokončována projektová studie. Kvalifikovaný odhad ceny za rekonstrukci kotelny vychází z ceny rekonstrukce kotelny v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka, která byla realizována v roce 2019.

Rekonstrukce výtahů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka představuje výměnu dvou stávajících nákladních výtahů za výtahy osobo/nákladní neevakuační splňující současné obecně závazné předpisy. „Stávající výtahy jsou v provozu již více než 20 let, jsou značně poruchové a nevyhovují současným normám. Nutnou součástí rekonstrukčních prací bude rozšíření šachetních dveří. Z tohoto důvodu stavba vyžaduje stavební povolení. Předpokládané náklady jsou 2,19 milionu korun a v současné době vzniká projektová studie,“ řekla ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

Akce Přestavba pavilonu L na denní stacionář - vybavení interiéru bude přímo navazovat na dokončení rekonstrukce pavilonu L, které připravuje k realizaci odbor investic Městského úřadu Kroměříž. Jedná se o dodávku nábytku, trenažerů pro kognitivní trénink a dalšího potřebného vybavení pro provoz denního stacionáře.  Předpokládaná hodnota zakázky je 745 tisíc Kč.

Ve všech případech se jedná o investiční akce, které budou realizované bez dotací ze státního rozpočtu a v plné výši hrazené z fondu investic SSKM.

Sdílejte článek

Tisknout článek