Pozvánka na XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 30. ledna 2014

| 20.01.2014 |

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

ve čtvrtek 30. ledna 2014 v 16 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek