Pozvánka na XLII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 19. září 2006

| 13.09.2006 |

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na XLII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

v úterý 19. září 2006 v 16 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek