Nový zdravotní plán určí priority města

| 16.08.2016 |

Zdravé město Kroměříž se připravuje na pořízení vlastního zdravotního plánu. Po radě města na svém červnovém zasedání tento záměr schválilo také městské zastupitelstvo. Kroměříž bude teprve jedenáctým městem v České republice, které bude mít svůj vlastní zdravotní plán.

Hlavním podkladem dokumentu bude podrobná Analýza zdravotního stavu obyvatelstva města, jejíž výsledky budou vydány formou informační brožury a budou dostupné odborné i širší veřejnosti ještě do konce letošního roku. Očekává se, že zdravotní plán jako součást strategické dokumentace města bude hotov během prvního pololetí roku 2017. Zjednodušeně řečeno jde o dokument odpovídající na otázku, na jaké oblasti by se město mělo zaměřit tak, aby co nejefektivněji podpořilo zdraví svých obyvatel.

„Lidské zdraví ovlivňuje mnoho faktorů a jen na některé z nich může mít město vliv. Město ovšem do značné míry vytváří podmínky a možnosti pro zdravý život svých občanů, ať už je to formou budování zdravých veřejných prostor nebo podporou různých preventivních programů, péčí o čistotu ovzduší a tak dále. Právě definování toho, co je na základě analýzy ukazatelů zdravotního stavu důležité právě pro Kroměříž, je podstatou Zdravotního plánu,“ sdělila Kateřina Janovská z Národní sítě podpory zdraví, z.s., která analýzu v současné době připravuje.

Na analýzu poté naváže činnost pracovní skupiny, která vyhodnotí slabé stránky a zdravotní rizika pro obyvatele města, prodiskutuje obsah dokumentu a navrhne prioritní cíle.

„Vyhotovením dokumentu však celý proces nekončí, ale začíná. Pracovníci městského úřadu i odborná veřejnost budou následně své aktivity moci cílit efektivněji a se zaměřením na největší rizika,“ vysvětlil místostarosta Pavel Motyčka, který má oblast zdravotnictví na starosti.

Přípravu a realizaci zdravotních plánů ve městech a krajích podporuje Národní síť zdravých měst, jejímž je Kroměříž členem již od 90. let. Koordinaci celého procesu v Kroměříži zajišťuje kancelář Zdravého města.

Připravil: Mgr. Viliam Staněk

Sdílejte článek

Tisknout článek