Nový projekt kroměřížské knihovny pomůže nezaměstnaným

| 11.01.2006 |

Kroměříž – Knihovna Kroměřížska je od dnešního dne (11. ledna) Centrem celoživotního učení. Začala totiž s realizací stejnojmenného projektu určeného především lidem, kteří nemohou dlouhodobě sehnat zaměstnání. Formou akreditovaných kurzů jim chce knihovna poskytnout vědomosti a dovednosti, díky nimž by pro ně mělo být následné hledání práce snadnější a reálnější. Projekt Knihovny Kroměřížska je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
„Projekt v pěti vzdělávacích modulech nabídne kurzy počítačové gramotnosti, informační gramotnosti, osobnostního rozvoje, komunikace a také kurzy ekologické a environmentální výchovy. Ve všech modulech se projektu zúčastní 125 osob, přičemž  jeden modul se skládá ze 146 vyučovacích hodin,“ uvedla vedoucí projektu Daniela Hebnarová. Podle ní byly cílové skupiny projektu vyprofilovány z osob zdravotně znevýhodněných, dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnaných, jejichž věk přesahuje pětačtyřicet let. „V rámci základů obsluhy počítače účastníci absolvují osmdesát vyučovacích hodin a čtyřicet hodin v rámci kurzů informační gramotnosti. V obou případech kurzy pomohou nezaměstnaným při hledání volných míst na internetu, naučí je využívat zaměstnaneckého poradenství v informační síti, používat internetu k vyhledávání informací o různých podnicích. Zdokonalit by se ale měli také v navazování kontaktů a využívání elektronické pošty,“ přiblížila Hebnarová. Dalších dvacet hodin bude věnováno motivačním programům se zaměřením na tvůrčí přístup při hledání práce. Ty se budou týkat navazování kontaktů, komunikaci se zaměstnavateli, strategii při hledání zaměstnání, zvládání depresí, poznání a ocenění vlastních schopností a znalostí, pochopení vlastního místa na trhu práce včetně realistického odhadu vlastních možností,“ poznamenala vedoucí projektu. Vzdělávací modul bude doplněn šesti hodinami informací z oblasti ekologie a environmentalistiky.
 O kurzy je už nyní značný zájem. „Při sestavování projektu jsme vycházeli z podrobných statistik, analýz a průzkumů. Zájem je dostatečně velký. Navíc jsme už absolvovali pilotní projekt s lidmi vybranými z Úřadu práce, se kterým samozřejmě velmi úzce spolupracujeme i nyní,“ poznamenala Hebnarová.  Kurzy budou zakončeny testem a jejich účastníci získají absolventské osvědčení.  Tím by ale jejich vazba na kroměřížskou knihovnu končit neměla. „Rádi bychom od nich měli i nějakou zpětnou vazbu. Budeme se snažit zjišťovat, zda lidé po absolvování kurzů na trhu práce uspěli či nikoliv,“ dodala ředitelka knihovny Šárka Kašpárková.  

Sdílejte článek

Tisknout článek