Kroměříž by měla znát své logo do konce února

| 28.01.2008 |

Kroměříž - Město Kroměříž hledá výstižné logo, které by mělo být stěžejním grafickým prvkem při propagaci města, cestovního ruchu a všech dalších marketingových aktivit souvisejících s činností radnice. Soutěž na vytvoření loga, kterou radnice vypsala v loňském roce a která se setkala s mimořádným zájmem tvůrců, je nyní ve své závěrečné fázi, kdy kroměřížští radní stojí před nelehkým úkolem vybrat vítěze z pětice nejzdařilejších návrhů. Svůj názor může vyjádřit i veřejnost.

Soutěž na vytvoření loga města Kroměříže zaujala 76 autorů z celé České republiky, z nichž mnozí podle pravidel zaslali až pět různých návrhů. Odborná komise složená ze zástupců radnice a přizvaných expertů na marketing a vizuální tvorbu měla za úkol vybrat z tohoto nepřeberného množství do druhého kola pouhých pět návrhů, které budou usilovat o prvenství. „Těchto pět návrhů jsme zveřejnili na webových stránkách města www.mesto-kromeriz.cz (zde) a ve foyer radnice s možností diskuze a veřejného hlasování. Výsledek této ankety hodlají představitelé města zohlednit ve svém hlasování o absolutním vítězi, jehož návrh se stane strategickým grafickým symbolem při propagaci města v dalších letech," uvedl mluvčí radnice Pavel Zrna. Podle něj probíhají zajímavé diskuze o návrzích kroměřížského loga i na několika odborných webových portálech.

O výběru loga se však diskutuje i v kroměřížských ulicích. Mnozí občané zvyklí na dosavadní prezentaci města přitom v návrzích postrádají vyobrazení zámecké věže či ostatních kroměřížských památek. „V tomto případě jde o záměr. Logo totiž musí být unikátní a odlišné od konkurence. Již dnes siluetu kroměřížské zámecké věže užívá minimálně šest zdejších institucí. Logo navíc musí být jednoduché, z hlediska komunikační funkce jednoznačné a mělo by dlouhodobě zviditelňovat strategii instituce," poznamenal mluvčí radnice.

Kroměřížští radní už mají za sebou i setkání se všemi z pětice nejúspěšnějších autorů spojené s prezentací a podrobnou diskuzí o návrzích. Závěrečný ortel by vedení města chtělo vyřknout nejpozději do konce února.

Sdílejte článek

Tisknout článek